สอบถามเพิ่มเติม หรือติดตามงานทุกวันได้ที่

สมัครงาน ช่างโยธา บริษัท โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม

ข้อมูลส่วนตัว
เลือกปีและเดือนก่อนวันที่
ใส่แค่ตัวเลขเท่านั้น
ใส่แค่ตัวเลขเท่านั้น
ใส่แค่ตัวเลขเท่านั้น
ใส่แค่ตัวเลขเท่านั้น


ประวัติการศึกษา การทำงาน
ข้อมูลอื่นๆ